vrijdag 21 januari 2011

Vrijdag 21 januari

In de achterliggende weken is het goed gegaan met Elyanne. Het is een rustige, vrolijke baby die lacht, drinkt en goed groeit. Er zijn gelukkig geen epileptische aanvallen meer geweest. Na het vorige bezoek aan de dokter is begonnen met het afbouwen van het ene medicijn en het voorzichtige opbouwen van een nieuw medicijn. Inmiddels is de dosering van het ene drankje bijna nul en heeft de andere drankje bijna het gewenste niveau bereikt. De sufheid, waar Elyanne de laatste weken last van had – niet raar, met zo’n dubbele dosis medicijnen – is wat aan het verdwijnen.

Vandaag moesten we terug naar het ziekenhuis voor een EEG en bloedafname. De EEG verliep voorspoedig: eerst aftekenen waar de plakkers moeten komen, daarna alle elektroden bevestigen en vervolgens meten.Foto's: eerst werd Elyanne's hoofdje gemeten, daarna werd afgetekend waar de plakkers voor de EEG moesten komen.

Alles bij elkaar duurt dat wel een tijdje. Eelke was mee en keek z’n ogen uit. De uitslag van dit onderzoek horen we begin februari, als we terug moeten naar de kinderneuroloog.
Foto's: tijdens het onderzoek was er niets aan de hand, maar het verwijderen van de plakkers vond Elyanne niet echt leuk.

Het bloedprikken ging ook goed. Het was even zoeken waar de laboranten het beste konden prikken, maar uiteindelijk liep het bloed vlot uit de arm. De vier buisjes bloed zijn onder andere bedoeld om te kijken naar de bloedwaarden van de medicatie. Elyanne vond het allemaal best.


Foto: Een klein beetje huilen mag wel bij het bloedprikken.

Tenzij zich bijzonderheden voordoen, volgt op 1 februari een nieuwe update.