maandag 24 september 2012

25 september 2012

Met de verbouw ruim een week onderweg, wordt nu goed zichtbaar hoe de aanbouw er uit gaat zien. Sinds vrijdag staan de muren overeind en vandaag is het dak er opgegaan.


Foto: Elyanne geniet van een reportage over 'haar' KDC met mooie foto's van haar klasgenootjes.

Elyanne lijkt alles redelijk te doorstaan, ook al is het kouder in huis en krijgt ze best wat lawaai te verduren. Morgen en donderdag hoopt ze weer naar het KDC te gaan, dus dat geeft in ieder geval wat extra rust. Zeker omdat donderdag het raamkozijn achter wordt gesloopt en de 'doorbraak' van de huidige kamer naar de aanbouw wordt gemaakt.


Foto: Met kalkzandsteenblokken staat er snel een muur.

Vandaag is ook de logopediste bij Elyanne geweest. Omdat zij de laatste tijd flink aan het brabbelen is, hopen wij dat haar spraakontwikkeling kan worden gestimuleerd. De logopediste heeft geadviseerd flink te gaan oefenen - voor zover we dat al niet deden - met het aanwijzen en benoemen van dingen. Als Elyanne haar bril op krijgt, moeten wij bijvoorbeeld zeggen: "Nu zet ik je bril op je neus". Tegelijkertijd moeten we daarbij haar neus en onze eigen neus aanwijzen. Hopelijk gaat Elyanne dan op een gegeven moment begrijpen dat die klanken horen bij dat reukorgaan.


Foto: De plaats van de twee kozijnen en deuren is duidelijk zichtbaar.

Met de epilepsie is het overigens niet zo rustig. Misschien is dat de enige reactie op de verbouwperikelen, maar heel regelmatig laat Elyanne schokjes en trillingen zien. Vaak zijn het niet de 'salaamkrampen' die zij normaal gesproken heeft, maar meestal gaat het om schokjes die veel lijken op een 'huivering'.


Foto: Het dak zit er op.

donderdag 20 september 2012

20 september 2012

De profielen voor de kalkzandsteenblokken zijn vandaag 'gesteld'. De vormen van deuren en ramen beginnen zich nu af te tekenen. Morgen en zaterdag worden de blokken gelijmd.

woensdag 19 september 2012

19 september 2012

Vandaag werd de vloer aangebracht onder de aanbouw.


Foto: Klaar voor het betonstorten.
Foto: Het toekomstige kruipluik is duidelijk zichtbaar.

dinsdag 18 september 2012

18 september 2012

Vandaag werd de bekisting gemaakt en werd beton gestort voor de fundering. Morgen volgt de vloer.


Foto: Bekisting aanbrengen. De vorm van de aanbouw wordt nu duidelijk zichtbaar.


Foto: Erg onhandig is dat de riolering in de hele wijk Kinderdijk momenteel wordt opgeknapt...


Foto: En dat is het resultaat van een dag werken.

maandag 17 september 2012

17 september 2012

Aan het eind van de middag werden de holle heipalen volgestort met beton. Behalve dit klusje van een half uur is er vandaag niets gedaan. Vanaf morgenochtend vroeg gaat het werk echt beginnen en wordt begonnen aan de fundering.


Foto:  Twee betonmolens vol.


Foto: Met een lange slang wordt de beton over het huis heen in de palen gestort.


Foto: Zes palen moeten op deze manier gevuld worden.

 

zaterdag 15 september 2012

15 september 2012


Foto: Vandaag werd er flink gegraven in de tuin.


Foto: Elyanne hield toezicht op het graafwerk.

Foto: Grond afvoeren.


Foto: En klaar!

vrijdag 14 september 2012

14 september 2012

Vandaag zijn de palen voor de aanbouw de grond in gegaan. Vanmorgen vroeg stond de heier op de stoep en halverwege de middag was de klus geklaard. Het is de bedoeling dat morgen het zand wordt weggegraven. Maandag hoopt de aannemer de palen vol te storten met beton, zodat dinsdag met de bekisting en fundering kan worden begonnen.


Foto: Daar gaat de eerste paal.


Foto: Een 'oude' Jeugdbond-bekende was zo vriendelijk een handje te helpen met de heg.


Foto: Zo'n heimachine is veel interessanter dan school...

woensdag 12 september 2012

12 september 2012

Elyanne en Willemien zijn vandaag terug naar het Sophia geweest voor de uitslag van het MRI-onderzoek. De MRI heeft niets in kaart gebracht dat op een bepaalde oorzaak wijst. Wel heeft de MRI nogmaals laten zien dat Elyanne een flinke ontwikkelingsachterstand heeft.


Foto: Het eten gaat Elyanne niet vlug genoeg.

De kinderneuroloog was verder goed te spreken over Elyanne en vond haar heel alert. Verder is besloten het ketogeendieet verder voort te zetten. Na twee proefperiodes van drie maanden lijkt het er op dat de epilepsie inderdaad verminderd is door het dieet. En minder epilepsie betekent ook meer ontwikkeling. Elyanne laat dat duidelijk merken, want de laatste tijd is ze niet alleen erg actief, maar sinds een paar dagen is ze ook druk aan het 'praten'. Al rollend over de grond vertelt ze hele verhalen: "Blabapablapapaba". Of ze ooit écht gaat praten, is niet duidelijk, maar we zijn met deze ontwikkeling heel erg blij.
Vanmiddag heeft Elyanne eindelijk haar aangepaste autostoeltje gekregen. Maanden geleden had ze al zo'n stoeltje gekregen, maar dat bleek bij levering al defect. Het heeft weken en meerdere telefoontjes gekost voor het kapotte stoeltje werd opgehaald en nog veel meer weken en telefoontjes om uiteindelijk deze stoel te krijgen... Maar Elyanne zit nu goed in de auto en omdat de stoel kan draaien, kan zij ook makkelijk uit de auto worden getild. Eind goed, al goed.


Foto: Elyanne zit prins(es)heerlijk in d'r nieuwe autostoel.

Verder zijn de voorbereidingen voor de verbouw in volle gang. De schutting en de muurtjes in de tuin hebben inmiddels het veld geruimd. Het is de bedoeling dat aanstaande vrijdag de eerste paal geslagen wordt. Om Elyanne tegen de drukte en de herrie te beschermen, gaat ze een extra dagje naar het KDC. Gerald en Corianne zijn de hele dag vrij, Eelke een halve dag, dus de bouwers hebben in ieder geval een geïnteresseerd publiek...


Foto: Een lege tuin. Zonder tegels, beplanting, muurtjes en schutting is het maar een kale boel.
Foto's: Vanavond arriveerde de heistelling.

vrijdag 7 september 2012

7 september 2012

De achterliggende weken zijn voor Elyanne vrij rustig verlopen. Het aantal aanvallen wisselde nogal per dag: een aantal keren waren het lange, zware aanvallen en andere dagen verliepen zonder dat de epilepsie al te veel opspeelde.


Sinds woensdag heeft Elyanne haar bril. Het is nog even wennen, dus ze heeft de bril niet de hele dag op. En als ze de bril op moet, is het nog een hele kunst omdat voor elkaar te krijgen. Elyanne doet 'm namelijk nogal eens af... De extra 'pootjes' achter haar oren helpen een beetje, maar voorkomen toch niet dat de bril wel eens op de grond ligt. Om te voorkomen dat Elyanne zich tijdens een aanval bezeert, is de 'brug' van de neus voorzien van een zachte plastic laag. Op die manier wordt hopelijk voorkomen dat Elyanne letterlijk haar neus stoot, als ze op haar buik ligt en een aanval heeft.
De laatste dagen - en vooral vandaag - huilt Elyanne veel en hard. Misschien betekent dat dat er weer een virus of iets dergelijks in de lucht hangt, maar hopelijk is het niets ernstigs.


Foto: De tegels en planten zijn door vakkundige slopers verwijderd...

Vandaag belde de klinisch geneticus voor de uitslagen van het genetische onderzoek, dat nu inmiddels zo'n anderhalf jaar loopt. Opnieuw waren daar geen bijzonderheden uit naar voren gekomen. Om te kijken of er toch nog een oorzaak te vinden is, wordt er opnieuw een stofwisselingsonderzoek gedaan. Dat gebeurt deels met materialen - bloed en derrgelijke - die al eerder zijn afgenomen bij Elyanne. Als dat geen nieuws oplevert, moet er een huidbiopt worden afgenomen - maar of dat moet gebeuren, is pas over twee maanden bekend.
Tegen die tijd is, als alles volgens planning verloopt, de aanbouw inmiddels klaar. De tuin is inmiddels verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een woestijn-achtig omgeving. Volgende week vrijdag start de verbouw en breekt dus een rommelige en drukke tijd aan.