maandag 19 september 2011

19 september 2011

Elyanne heeft zich in de weken sinds de laatste blog met kleine beetjes verder ontwikkeld. Zo kan ze zich zelf terugdraaien als ze op haar buik ligt. Ook verplaatst ze zich om haar eigen as met wat rollen en bewegen. Volgens de fysiotherapeut zijn dit de voortekenen van het kruipen of schuiven.


Foto: Een klein staartje lukt net!

Die ontwikkeling is positief. Minder fijn is het dat de aanvallen maar niet willen verdwijnen. Zeker in de laatste week heeft ze best veel aanvallen. Waarschijnlijk heeft dat alles te maken met het feit dat ze wat verkouden was. De kinderneuroloog heeft besloten een deel van de medicatie te verhogen. De ophoging heeft echter voor het oog weinig effect.


Foto: Elyanne probeert een beetje te zitten. Met wat steun lukt dat net.

Bij dat alles blijft Elyanne een leuke, vrolijke baby. Met behulp van een speciale 'bumbo'-stoel van de fysiotherapie leert ze langzaam aan een beetje om te zitten: erg leuk, want dan kijkt ze meer rond. En hoe meer ze kijkt, hoe meer ze ziet en hoe meer ze lacht...
Overigens hoopt Elyanne bij leven en welzijn over een enkele week - om precies te zijn op 5 oktober - één jaar te worden!