maandag 31 oktober 2011

31 oktober 2011

Hervormingsdag
Het gaat momenteel niet goed met Elyanne. Vanmorgen werden wij door het ziekenhuis gebeld dat zij vannacht een infuus en sonde heeft gekregen. In deze blog eerst de stand van zaken op dit moment, daarna een overzicht van gisteren.

Vandaag
Vannacht is de temperatuur gestegen tot 40.8. De hartslag was erg hoog - boven de 200. De zuster heeft de kinderarts gewaarschuwd en - zoals gezegd - is er een infuus en een sonde aangebracht. Elyanne heeft veel vocht toegediend gekregen. Mogelijk is er sprake van het RS-virus, maar dat is nog niet bekend. Voor het geval het iets anders is, is uit voorzorg gestart met antibiotica.
Vanmorgen vroeg leek het iets beter te gaan. Wel is Elyanne oververmoeid. Willemien is nu naar het ziekenhuis.


Foto: gistermiddag was Elyanne erg suf.

Gisteren
Gisteren is Elyanne de hele dag erg suf geweest. De temperatuur was piekerig: van 38 graden naar boven de 40. De ademhaling was snel en het was de vraag of ze genoeg vocht binnenkreeg. Bloedonderzoek liet zien dat de ontstekingswaarden verhoogd waren.
's Middags ging het niet goed. Ze was erg grauw en ze staarde 'door je heen'. De zuster van de avonddienst heeft de dokter gewaarschuwd. Elyanne heeft toe een zuurstofmeter gekregen om haar zuurstofgehalte in de gaten te houden. Na een uur knapte ze weer wat op.
Sandor was uit de kerk gebeld en naar het ziekenhuis gegaan. Toen hij aankwam, was Elyanne weer wat levendiger. De temperatuur was toen wel weer aan het stijgen.
's Avonds kwam een van de ouderlingen nog kort op bezoek in het ziekenhuis - erg gewaardeerd.
Vlak voor Willemien naar huis ging, is er nog een longfoto gemaakt. Daarop was niet veel bijzonders te zien.


Foto: gisteravond uitgeput in bed.

Al met al dus veel reden tot grote zorg. Maar God is een almachtige God. Daar gingen de preken van gistermorgen en eigenlijk ook gistermiddag over: 'De HEER', de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren' (Psalm 46: 4).