vrijdag 26 juli 2013

26 juli 2013 (2e bericht)

Elyanne werd in de loop van de avond zieker. Daarom is er uitvoerig overleg geweest met de kinderarts van het Sophia. Om niet onnodig heen en weer te rijden naar het ziekenhuis, zijn afspraken gemaakt over de behandeling.
Omdat Elyanne erg 'vol' klonk en patiëntjes met mazelen het risico lopen op  longontsteking, neemt de dokter uit voorzorg aan dat Elyanne longontsteking heeft en wordt daar medicatie voor toegediend. Dat gaat makkelijk, want Elyanne kreeg al een antibioticum voor een ontsteking aan haar duim. Nu wordt die kuur iets langer voortgezet. Daarnaast is een schema afgesproken voor het toedienen van paracetamol en diclofenac om de koorts naar beneden te krijgen.
Hopelijk is een en ander voldoende om haar zo thuis te kunnen houden. Dat betekent wel dat een en ander goed in de gaten moet worden gehouden en bij benauwdheid of (erge) epileptische insulten, moet Elyanne alsnog naar het ziekenhuis.