woensdag 2 november 2011

2 november 2011

Dankdag


Foto: nog vreselijk moe, maar aan de beterende hand.

Gelukkig knapt Elyanne steeds verder op. Ze maakt een veel betere indruk dan een paar dagen geleden, ook al blijft ze nog steeds erg moe. Het 'pufje' dat ze via het zuurstofmasker krijgt, werkt goed: de ademhaling is niet meer zo piepend.


Foto: Elyanne duwt het zuurstofmaskertje weg. Helemaal niet leuk, zo'n ding.


Foto: even overleggen.

Van de bloedkweek zijn de eerste uitslagen terug. Tot nu toe zijn daar geen bijzonderheden uitgekomen. De verwachting van de dokter is dat die ook niet meer zullen komen.
Het infuus is verwijderd. De sonde blijft er nog even in, maar mag waarschijnlijk vanavond worden verwijderd. Tenminste, als het lukt om de medicijnen door de mond toe te dienen.


Foto: een 'praatje' maken met mama.

Verder wil Elyanne wel drinken, maar het lukt nog niet erg goed omdat haar luchtwegen nog te 'vol' zitten. En ze mist op dit moment nog de kracht om goed te drinken.
Tot slot: Elyanne is vandaag verhuisd naar een andere kamer, iets verder op in de gang.


Foto:  kleine verhuizing in het Sophia.

Al met al veel om dankbaar voor te zijn, ondanks de zorgen die er nog zijn. Maar zoals op deze Dankdag in de kerk werd gezongen:

'Gij geeft, dat d' uitgang van de morgen
En van de avond juicht,
En dat men U voor al Uw zorgen
Ootmoedig dank betuigt.

(Psalm 65: 6, berijmd)


Foto: uit bed en bij papa op schoot.