vrijdag 2 maart 2012

2 maart 2012

Gelukkig ging het vandaag met Elyanne iets beter. Vanmorgen lachte ze weer een paar keer. Dat is een goed teken. Sinds gisteravond lukt het redelijk zonder extra zuurstof, ook al gaat het 'zuurstofalarm' nog wel eens af.


Foto: Een klein lachje als teken dat het iets beter gaat.

In het slijm is tot nu toe niets gevonden wat de benauwdheid verklaart. De dokter houdt het daarom voorlopig op een late nawerking van het RS-virus.
Ook al gaat het wat beter, Elyanne slaapt nog wel erg veel. En het is goed te voelen hoeveel ze is afgevallen.
De ketogene voeding lijkt Elyanne nu redelijk te verdragen. Die voeding wordt nu in 24 uur tijd in kleine porties toegediend. Voor thuis is het echter geen optie om de voeding ook 's nachts te geven... Gekeken moet worden hoe de voeding zo verdeeld kan worden, dat het ook thuis goed gaat.


Foto: Uit bed en bij papa op schoot.

De diëtiste heeft inmiddels een plan opgesteld om het dieet te hervatten als Elyanne weer naar huis mag. Op dit moment is echter nog niet duidelijk wanneer Elyanne voldoende op krachten is om naar huis te gaan.