zaterdag 19 maart 2011

19 maart 2011

Vandaag ging het niet slecht met Elyanne. De hogere dosering lijkt in die zin een beetje effect te hebben dat de grote hoeveelheid aanvallen, waar Elyanne de laatste tijd veel last van had, iets is afgenomen. Dat betekent dus niet dat ze er geen last meer van heeft: gistermorgen had ze een serie kleine aanvallen, gisteravond volgde een reeks erg heftige krampen en ook vandaag had ze een aantal salaamkrampen.
Door de hogere dosis is Elyanne ook wat slaperig en suf. Logisch, maar wel jammer. Gelukkig was ze vandaag een heel aantal keren goed aanspreekbaar en af en toe lachte ze. Een paar weken geleden vonden we dat niet bijzonder - nu zijn we blij met iedere lach.


Foto: Elyanne lachte vandaag af en toe - fijn om te zien.

Graag zeggen wij iedereen hartelijk dank die in de achterliggende dagen heeft meegeleefd, meegedacht, meegeholpen en meegebeden. De hoeveelheid mails, telefoontjes, kaarten en ook praktische hulp is bijzonder gewaardeerd.


Foto: Elyanne wordt bedolven onder kaarten!

Gisteravond hebben we aan tafel met elkaar gepraat over Elyanne. De tweeling Gerald en Corianne snappen het natuurlijk niet en komen niet verder dan: 'Elyanne siek inne hoofd'. Maar bij de anderen dringt het nu toch allemaal wat meer door. Eelke kwam ontroerend uit de hoek door na het Bijbellezen zomaar te zeggen: 'De Heere kan Elyanne beter maken, he?'
En inderdaad, dat kan Hij. Voor kinderen - maar niet minder voor volwassenen - is het moeilijk te begrijpen dat God niet altijd doet wat Hij kan. 'Uw wil geschiede' is wat dat betreft een moeilijk gebed. En toch: de Heere zegt het Zelf in Zijn Woord dat wij alle noden en zorgen bij Hem mogen brengen. Dat proberen we dan ook, in de wetenschap dat de Heere weet wat het beste is voor Elyanne, voor ons.


Foto: Elyanne is gistermorgen meegeweest naar de kennismakingsmorgen op Eelke's school in Barendrecht.

Overigens begrepen wij dat sommige mensen dachten dat Elyanne in het ziekenhuis ligt. Dat is dus niet zo: ze is gelukkig 'gewoon' bij ons thuis, ook al zal op niet al te lange termijn een langdurige ziekenhuisopname volgen.
Volgende week hopen wij met Elyanne naar het Sophia-ziekenhuis te gaan.