maandag 28 maart 2011

28 maart 2011 (3e bericht)

Vanavond hebben we voor het eerst de noodmedicatie bij Elyanne toegediend. Rond etenstijd kreeg Elyanne weer een aanval. Omdat die langer duurde dan vijf minuten en de krampen nog niet minder werden, heeft Willemien stesolid gegeven. Dat hielp wel: het spul zorgde ervoor dat Elyanne ging slapen. Omdat ze met de ogen open helemaal stil lag te slapen, was dat een eng gezicht: zo'n klein ukkie dat niet beweegt, is niet zoals het hoort...


Foto: Elyanne lag, nadat ze stesolid had gekregen, roerloos in de box met open ogen te slapen.

Verder hebben we vanmorgen contact gehad met de arts uit het Albert Schweitzer. Die heeft vandaag contact opgenomen met de artsen in het Sophia. Afgesproken is dat het Sophia de behandeling voorlopig overneemt en Elyanne eventueel voor de hormoonkuur naar Dordrecht kan. Of en waar - Dordt of Rotterdam - die kuur gaat plaats hebben, is nog even de vraag.
Verder belde de epilepsieverpleegkundige uit het Sophia. Dat is gebruikelijk bij iedereen die nieuw in het Sophia komt voor epilepsie. Zij is ons aanspreekpunt bij vragen - erg fijn. Willemien heeft verteld wat er gisteren is gebeurd en wat de arts van het Albert Schweitzer heeft gezegd. De verpleegkundige heeft daar vandaag overleg over gehad met de dokter in het Sophia. Mogelijk moet Elyanne deze week nog worden opgenomen, maar daar horen we nog meer over.

Woensdag hebben de medicijnen, die Elyanne sinds gisteren in een hogere dosering krijgt, pas maximaal effect. Hopelijk verdwijnen de aanvallen dan. Al met al is het dus nog spannend hoe het verder zal gaan.

In de kerk werd gisteren 's morgens en 's middags gebeden voor Elyanne. Tijdens de ochtenddienst zongen we een aantal verzen uit Psalm 38. In vers 15 van diezelfde Psalm staat:

Want, o trouw en eeuwig Wezen,
In mijn vrezen
Staat mijn hoop op U alleen;
Gij, mijn God, zult in ellenden
Bijstand zenden,
En verhoren mijn gebeen.

We maken ons grote zorgen over ons kleine meisje, maar proberen haar in het gebed te brengen bij de beste Arts Die er is. Of zoals Julian dat vanavond na het eten deed: "Heere, wilt U Elyanne beter maken en de medicijnen zegenen?" Het is fijn te weten dat wij niet de enigen zijn die dat doen.