maandag 27 december 2010

Bezoek, mail, sms en telefoon

Het is fijn dat (inmiddels al veel) mensen meeleven. Dat waarderen wij erg. Omdat de situatie rond Elyanne veel van ons vraagt, is het echter prettig als er geen bezoek in het ziekenhuis komt anders dan grootouders. Dat heeft mede ook te maken met het feit dat Elyanne en wij nogal eens onbereikbaar zullen zijn in verband met onderzoeken en dergelijke.
Mails worden sporadisch gelezen, sms wordt wel gelezen, maar beiden zullen vaak niet worden beantwoord. Een vriendelijk verzoek om telefoontjes zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen proberen via deze blog en de mail de meest recente stand van zaken te melden.
Fijn is dat buren en familie alle zeilen bijzetten om ons te helpen. Dat is bij alle zorgen die er zijn een zegen.